Blog

Nieuwe standaard is (nog) geen standaard

Dat het tijd is voor verandering, mag duidelijk zijn. De constante strijd om de beste kwaliteit voor de laagste prijs te krijgen heeft zijn dieptepunt bereikt. Budgetten van klanten staan onder druk en de commerciële doelstellingen van fabrikanten en leveranciers zijn onverminderd hoog. Dit leidt tot een kat-en-muis spel tussen partijen, om wie uiteindelijk het meeste uit de opdracht haalt. De klant die met vaak onmenselijke druk op de onderhandeling de goedkoopste oplossing krijgt of de verkopende kant die hierdoor zo min – en in sommige gevallen zelfs onvoldoende – levert en wel ziet waar het schip strand. Zonder dat…
Read More

Verandert het IT-inkoopbeleid met de komst van software defined?

In een sterk competitieve IT-solution markt en met het toenemen van de verlaging van de financiële druk van IT hebben veel niet-openbare organisaties geleund op het inkoopbeleid en de regelgeving voor aanbestedingen die alleen verplicht is gesteld voor openbare instellingen en organisaties. De regelgeving is van toepassing op “aanbestedende diensten”. Onder het begrip “aanbestedende dienst” wordt verstaan (art 1.1 Aanbestedingswet 2012): de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen. Voorkeur bepaalt Hoewel een aanbestedingprocedure de intentie heeft om een eerlijke competitie mogelijk te maken en na…
Read More

Veranderen of: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg…

Veranderen is de enige constante in IT. Niet omdat je dat per se wilt, maar omdat iedereen om je heen verandert. Je moet gewoon mee. Het zou voor sommige IT-organisaties mooi zijn als je een “klaverblad” insteek kan vasthouden. Dan geldt het credo : “Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder”. Dit voorkomt schijnbaar de reguliere veranderingen, maar niets is minder waar. Veranderen moet. Nieuwe generatie Het duurt niet meer zolang voordat de nieuwe generatie IT-specialisten en Managers zich aandient. Deze zijn opgegroeid in een wereld van mobiele applicaties en digitale technologieën, waarbij veel geprobeerd wordt…
Read More